Take Off
0039 06 3221706

Gaia Bermani Amaral

Gaia Bermani Amaral

Gaia Bermani Amaral

Attore
Nato a Milano, Milano, Lombardia, Italia
Vive a Milano, Milano, Lombardia, Italia
Lingua Madre Italiano, Portoghese
Lingue Ottimo/Fluente Spagnolo, Inglese
Altre Lingue Francese


SKILLS